پالايش نفت اصفهان

در تحلیل قبل به هدف ۷۵۰ تومانی در این نماد بر اساس الگوی شکل گرفته اشاره شد. قیمت به این محدوده نزدیک شده است حال باید دید با رویت هدف الگو قیمت آرام خواهد گرفت یا نه.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.