پالايش نفت اصفهان

قیمت در نماد شپنا در دوبار حمله به سقف ۱۱۲۰ تومان از شکست ان ناکام ماند و در عوض کف و حمایت ۹۵۵ تومان را از دست داد. و یک الگوی برگشتی سقف دوقلو را با هدف ۷۵۰ تومان کامل کرده است. مادامکیه قیمت سقف جدید شکل ندهد الگو به قوت خود باقی است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.