پالايش نفت اصفهان

قیمت در نماد شپنا از قدرت خوبی بر خوردار است و همانطور که مشاهده می کنید بالای کوتاه ترین میانگین خود نیز قرار گرفته است و ضعفی در ان مشاهده نمیشود. مادامیکه قیمت این ارایش را حفظ کرده است می توان با نماد همراه بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.