واکنش نمودار سررسید دی۹۷ به محدوده سقف کانال

نمودار سررسید دی ۹۷ در تایم فریم ۱ ساعته، به محدوده سقف کانال موازی واکنش نشان داد و میانگین کوتاه مدتی به پایین تر از میانگین میان مدتی نفوذ کرد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.