واکنش نمودار سررسید دی۹۷ به محدوده حمایتی

نمودار سررسید دی ۹۷ در تایم فریم ۴ ساعته، به محدوده حمایتی واکنش نسبی نشان داد. احتمال رشد درقالب موج اصلاحی پیش بینی میشود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.