واکنش نمودار سررسید بهمن۹۷ به محدوده کف قبلی

نمودار سررسید بهمن ۹۷ در تایم فریم ۱ ساعته، به محدوده کف قبلی واکنش مثبت نشان داد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.