واکنش نمودار سررسید آبان۹۸ زیره به محدوده حمایتی

نمودار قرارداد زیره سبز سررسید آبان ۹۸ در تایم فریم ۱ساعته، به محدوده حمایتی، واکنش نسبی نشان داد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.