واکنش مثبت نمودار سررسید تیر۹۸ به کف کانال رگرسیون

نمودار قرارداد زعفران سررسید تیر ۹۸ در تایم فریم ۱ساعته، تا کف کانال رگرسیون افت نمود و به این سطح واکنش مثبت نشان داد. مهم ترین سطح مقاومتی، محدوده سقف کانال خواهد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.