هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

مسیر قیمت در تایم فریم هفتگی مشخص است. به نظر میرسد قیمت در حال حرکت به سمت سقف کانال فرضی و محدوده قیمتی ۴۰۰ تومان است. در تایم فریم روزانه نیز قیمت بعد از رالی صعودی یک اصلاح و استراحت در بعد زمان انجام داده است. که این استراحت بصورت یک تراکم والگوی ادامه دهنده […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.