هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

قیمت کماکان در مسیر هدف مورد نظر در حال حرکت است. و اصلاحات جزیی بخشی از این حرکت بزرگ است. کماکان هدف تحلیل قبل در محدوده ۴۰۰ تومان تاکیید میشود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.