نگاهی به عملکرد شش ماهه سال مالی بکهنوج

شرکت توليد برق ماه تاب کهنوج  در سال مالی منتهی به دی ماه ۹۶ با سرمایه ۶۳۳ میلیارد ریالی به ازای هر سهم ۱,۳۷۴ ریال سود داشت. شرکت در شش ماهه منتهی به تیرماه امسال امسال تنها ۶۲۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.