نوسان نمودار سررسید مرداد۹۸ بالاتر از کف قبلی

نمودار قرارداد زعفران سررسید مرداد ۹۸ در تایم فریم ۱ساعته، بالاتر از کف قبلی، نوسان دارد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.