نوسان نمودار سررسید دی۹۷ در کانال میانی

نمودار سررسید دی ۹۷ در تایم فریم ۱ ساعته،در کانال میانی نوسان قیمتی را تجربه کرد. آرایش میانگین ها با اهمیت می باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.