نوسان نمودار سررسید خرداد۹۸ در محدوده کانالهای موازی

نمودار قرارداد زعفران سررسید خرداد ۹۸ در تایم فریم ۱ساعته، در محدوده کانال های موازی، نوسان دارد. از دست رفتن کف کانال فعلی می تواند کانال پایین تر را هدف قرار دهد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.