نوسان قیمت در محدوده نزدیک به سطح حمایتی در طلای جهانی

نوسان قیمت در محدوده نزدیک به سطح حمایتی. حفظ محدوده ۱۵۵۰ تا ۱۵۵۶ تومانی به منظور پایداری رشد ضروری خواهد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها