نفوذ نمودار سررسید اردیبهشت۹۸ به پایینتر از خط روند صعودی

نمودار قرارداد زعفران سررسید اردیبهشت ۹۸ در تایم فریم ۱ساعته، به پایین تر از خط روند صعودی، نفوذ نمود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.