نفت پارس

مساله قیمت گذاری نرخ فروش محصولات داخلی برای شنفت بسیار حیاتی است، به طوریکه عدم افزایش نرخ فروش از سوی سازمان حمایت سبب شده در سال ۹۶ حاشیه سود ناخالص شرکت کاهش یابد و در صورتیکه این روند برای سال جاری ادامه داشته باشد(با توجه به افزایش هزینه مواد مصرفی) سود هر سهم شرکت برای سال ۹۷ به محدوده ۵۰۰ ریال سقوط خواهد کرد. با این حال باید دید که شرکت های فعال در صنعت روانکار مانند شنفت میتوانند مجوز افزایش نرخ کسب کنند یا خیر.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.