نفت سپاهان

در محدوده ۳۰۰۰ تومان به موقعیت خرید در این سهم اشاره شد. اکنون قیمت بعد از باز گشایی در محدوده ۴۱۰۰ تومان به یک سطح مقاومتی رسیده است. همانطور که مشاهده می کنید در این محدوده یک الگوی هارمونیک خرچنگ شکل گرفته که می تواند برای ادامه صعود قیمت مانع ایجاد کند. می توان در […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.