نفت سپاهان

شرکت نفت سپاهان در دوره موجود روزهای خوبی را سپری می کند به طوری که نرخ فروش محصولات شرکت همراستا با رشد نرخ نفت رو به افزایش گذاشته است. از آنجایی که شسپا بخش زیادی از محصولات خود را صادر می کند بنابراین تا حدودی از نرخ گذاری دستوری سازمان حمایت در امان می باشد و روانکارهای خود را با نرخ ارز آزاد صادر می کند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.