نفت ایرانول

در حال حاضر شرکت جزو واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین می باشد. سرمایه شرکت مبلغ ۲،۰۰۰ میلیارد ریال است. براساس گزارش ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۷ سود هر سهم شرکت مبلغ ۱،۲۸۶ ریال محقق گردید. شرکت های روانکار اخیرا مجوز افزایش نرخ جهت فروش روغن موتور دریافت نموده اند که روند سودآوری شرکت را بهبود خواهد بخشید.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.