نفت‌ بهران‌

قیمت در بازگشایی از عبور از سقف قبلی در محدوده ۲۱۰۰ تومان ناتوان ماند چنانچه در روزهای اتی موفق به شکست این سقف شود هدف ان در محدوده ۲۷۰۰ تومان خواهد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.