نفتی ها بر مدار صعود

بازار کم حجم و مثبت آغاز به کار نموده و فشار عرضه رفته رفته و در ابتدای معاملات در حال افزایش بود. متاسفانه اختلال در هسته معاملات امروز نیز مشاهده مشد که تا حدود زیادی کارایی سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده است. بهبود تقاضا در گروه های پیش رو بازار اواسط بازار مشهود […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.