نزدیکی نمودار طلای جهانی به خط میانگین کانال

نمودار طلای جهانی در تایم فریم روزانه، نوسان کم دامنه قیمتی در نزدیکی خط میانگین کانال نزولی پرشتاب مشاهده میشود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها