نزدیکی نمودار سررسید دی۹۷ زعفران به کف قبلی

نمودار قرارداد زعفران سررسید دی ۹۷ در تایم فریم ۱ساعته، به کف قبلی نزدیک شد. شکست این سطح می تواند الگوی کلاسیک نزولی را تایید نماید.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.