نزدیکی نمودار سررسید دی۹۷ به محدوده کف قبلی

نمودار سررسید دی ۹۷ در تایم فریم ۳۰ دقیقه ای، به محدوده کف قبلی نزدیک شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.