نزدیکی نمودار سررسید بهمن۹۷ به کف قیمتی

نمودار قرارداد زعفران سررسید بهمن ۹۷ در تایم فریم ۱ساعته، افت نمودار را شاهدیم و به کف قیمتی ثبت شده، نزدیک شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.