نزدیکی نمودار سررسید اسفند۹۷ به محدوده حمایتی هارمونیک

نمودار سررسید اسفند ۹۷ در تایم فریم ۱ ساعته، به محدوده حمایتی هارمونیک، نزدیک است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.