ملی سرب‌وروی ايران‌

در محدوده ۵۸۰ تا ۶۰۰ تومان در نمودار این نماد یک سطح مقاومتی قوی دیده میشود. همانطور که مشاهده می کنید در این محدوده چند ابزار تکنیکی با هم همپوشان شده اند. هم خط میانی چنگال اندروز و هم ۱۲۷ و۱۰۰ فیبوناچی اکسپنشن در این محدوده قرار دارند از طرفی باند بالایی چنگال فرضی نیز […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.