ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس

در تحلیل قبل از این نماد از چنگال اندروز ۵۰ درصد کمک گرفته شد و اشاره که هدف اول خط هشدار اول این چنگال خواهد بود. اکنون قیمت به هدف اول خود رسیده است اما همزمان یک الگوی تکنیکی دیگر را با هدف بالاتر کامل کرده است. همانطور که در تصویر نشان داده شده است […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.