مقدار فروش فولاد هرمزگان جنوب در شهریور ماه

شرکت در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۲۷,۱۹۶ میلیارد ریال فروش داشته که ۶۴ درصد نسبت به مبلغ فروش دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. مبلغ فروش شهریور نسبت به مرداد با کاهش۱۸ درصدی همراه شده که ناشی از کاهش ۵درصدی نرخ فروش اسلب و کاهش۱۶ درصدی مقدار فروش آن می باشد […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.