مقایسه اجمالی کگل و کچاد

جدول زیر مقایسه ای از دوقلوهای سنگ آهنی را نشان می دهد(ارقام به میلیارد ریال)

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.