معدنی وصنعتی چادرملو

نوسان اخیر قیمت در این نماد را می توان در درون یک کانال نزولی(آبی رنگ) مدل کرد. خروج از سقف این کانال کوچک می تواند تریگری برای شروع یک موج جدید صعودی به سمت سقف کانال فرضی باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.