معدنی كيميای زنجان گستران

کیمیا در تایم فریم هفتگی در محدوده ی قیمتی ۱۵۸۰۰ریال نتوانست برای دومین بار از سقف قیمتی عبور نماید و با تشکیل سقف دوقلو وارد اصلاح شده و چنانچه حمایت کوتاه مدت ۱۲۰۰۰ریال را از دست بدهد در ادامه به سمت محدوده حمایتی معتبر ۹۶۴۰ ریال حرکت خواهد کرد روند حرکت سهم اصلاحی است و […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.