کشت و صنعت دشت خرم دره

این شرکت برای سال ۱۳۹۷ فروش را به مبلغ ۹۷۳ میلیارد ریال برآورد کرده است و در دوره ی ۹ ماهه با گزارش فروش ۷۵۷ میلیارد ریالی معادل ۷۸% از فروش پیش بینی را در این دوره پوشش داده است. سود شرکت نیز برای سال ۱۳۹۷ به ازای هر سهم ۲۱۵ ریال برآورد شده است.با این تفاسیر به نظر می رسد، عرضه ی اولیه ی شرکت در آستانه ی بالای قیمتی علی رغم جذابیت پایین قیمتی، با اقبال رو به رو شود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.