مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان

در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷شرکت، فروش محصولات را رقم ۶۷۲ میلیارد ریال گزارش کرده است که نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته ۱۸% کاهش داشته است و از سویی بهای تمام شده ی شرکت با ۲۹% افزایش نسبت به سال مالی گذشته به رقم ۵۹۶ میلیارد ریال گزارش شده است که موجب کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت شده است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.