مبين وان كيش

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید اوان بار دیگر خود را به مقاومت و سقف ۳۷۰۰ تومان رسانده است. چنانچه قیمت موفق به شکست این سقف شود می توان به استناد شکست مقاومت وارد معامله خرید شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.