ماشين‌سازی نيرومحركه‌

نماد تمحرکه در تایم فریز روزانه و در کانال های ترسیمی، هر بار پس از برخورد به کف کانال ها، با افزایش تقاضا و رشد قیمتی مواجه شده است. انتظار می رود در موج اصلاحی اخیر، با توجه به قرار گیری در سطوح حمایتی ( ۱۴۰۰ تا ۱۳۰۰ ریال)، پتانسیل برگشت قیمت و تاچ مجدد […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.