كود شيميايی اوره لردگان

قیمت توانسته با حجم بالا خط مقاومت روند نزولی خود را بشکند و بار دیگر اخرین سقف خود را تست کند. مادامیکه قیمت کف ۱۵۵ تومان را حفظ کند و پایین تر از ان نرود انتظار میرود قیمت در مسیر صعود قرار بگیرد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.