كنترل‌ خوردگی تكين‌ كو

رتکو در تایم فریم روزانه روی خط روند صعودی بلند مدت و در محدوده کف کانال صعودی کوتاه مدت برای سومین بار در محدوده ۹۰۰۰ریال قرار گرفته و میتواند مجددا وارد نوسانات مثبت گردد. در صورت عبور از مقاومت کوتاه مدت ۱۱۶۰۰ریال مسیر سهم به سمت اهداف سقف تاریخی باز خواهد بود نمودار سهم دارای […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.