كالسيمين‌

قمیت در این نماد به سقف قبلی خود در محدوده ۱۱۱۰ تومان رسیده است. چنانچه سقف شکسته شود هدف پیشروی قیمت محدوده ۱۶۱٫۸ اکستنشن موج اصلاحی در محدوده ۱۴۰۰ تومان و سپس سقف کانال فرضی خواهد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.