كارخانجات‌توليدی شيشه‌رازی

در محدوده قیمتی ۲۷۵ تومان در این نماد شاهد تبدیل سطح مقاومت به حمایت خواهیم بود. این محدوده می تواند پایانی برای موج نزولی در این نماد باشد. بهتر است این محدوده قیمتی را که در گذشته قیمت دو بار به عنوان مقاومت به آن واکنش نشان داده است زیر نظر داشته باشیم.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.