كارت اعتباری ايران كيش

رکیش در تایم فریم هفتگی در کانال صعودی بلند مدت در نوسان بوده و در آخرین گام صعودی از محدوده ۲۴۳۰ ریال تا ۴۴۸۰ ریال صعود قیمتی داشته و با برخورد به سقف کانال وارد اصلاح فرسایشی شده و تا محدوده ۲۸۷۰ ریال اصلاح قیمتی را تجربه نموده که این محدوده همپوشانی با تراز فیبوی […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.