بیمه البرز

قیمت بعد از واکنش به خط میانی چنگال اندروز تا باند بالایی ان صعود کرده است و سپس بعد از واکنش جزئی به آن از این سطح نیز عبور کرده و خود را به خط هشدار اول رسانده است اکنون قیمت بالای خط هشدار اول قرار گرفته انتظار میرود در ادامه قیمت خود را به […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.