قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌

قیمت در اصلاح ۷۸٫۶ درصد و یک سطح حمایتی متراکم شده است و در حال خروج از این تراکم است. می توان با حد ضرر ۱۶۰ تومان به دنبال فرصت خرید در این نماد بود و حد سود اول را در محدوده ۲۱۲ و سپس در محدوده ۲۵۰ تومان در نظر داشت.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.