فروش دوباره ریشمک بعد از چند ماه وقفه

شرکت توليد و صادرات ريشمک که در شهریور و مهر ماه امسال به منظور کاهش بدهي خريدار خارجي فروشی نداشته است. در دوره ۱۰ ماهه منتهی به مهر امسال ریشمک ماهانه ۳۰ میلیارد ریال درآمد فروش داشته است که این مبلغ برای آبان ماه به ۶۹ میلیارد ریال افزایش یافته است. با این فروش در […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.