فروش تناژی کمتر از انتظار محصول اصلی کشرق

با توجه به گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶، شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود در کل دوره ۱۲ ماهه از مجموع محصولات خود مبلغ ۶۸،۹۲۲ میلیون ریال فروش داشته که با توجه به بودجه ۷۳،۲۶۸ میلیون ریالی سال ۹۶ موفق به پوشش ۹۴ درصدی فروش خود شده است. ۹۵ درصد فروش […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.