عملکرد مناسب سصوفی در سال ۹۶

سیمان صوفیان که در سال ۹۵ با سرمایه ۵۵۰ میلیارد ریالی تنها به ازای هر سهم ۳ ریال سود داشت، در سال ۹۶ موفق شده است این مبلغ را به ۱۹۹ ریال افزایش دهد که این رقم در بودجه پیش بینی شده بود. از مهمترین عوامل افزایش سودآوری شرکت در سال مالی ۹۶ میتوان به […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.