صنايع فولاد آلياژي يزد

به نظر میرسد فولای در حال ساختن یک اصلاح سه موجی است که هدف اول این موج اصلاحی در محدوده ۱۶۰ تومان قرار دارد. در صورت حرکت قیمت طبق این سناریو می توان در این محدوده به دنبال فرصت خرید در این نماد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.