صنايع بهداشتی ساينا

ساینا در تایم فریم روزانه در اخرین گام صعودی پر شتاب از محدوده ی قیمتی ۲۹۴۰ ریال به سقف کانال در محدوده ی ۵۷۷۰ ریال صعود داشته و از محدوده ی فوق با اصلاح فرسایشی و با از دست دادن کف کانال صعودی مجددا به قیمت ۲۹۴۰ ریال برگشته که این قیمت میتواند حمایت استاتیک […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.