صنايع‌ لاستيكی سهند

پسهند در تایم فریم هفتگی در آخرین گام صعودی دوساله از ۱۲۵۹ ریال به ۳۹۰۰ریال صعود داشته و از سقف فوق تا ۱۶۵۰ ریال اصلاح قیمتی را تجربه نموده که در صورت تداوم این اصلاح تا نزدیکی ۱۴۸۰ ریال، الگوی هارمونیک صعودی تشکیل میدهد و با توجه به قرار گرفتن اندیکاتورها در محدوده اشباع فروش و […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.